สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 สำนักงานแรงงานคำขวัญ
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

   

 

 

 


 
                     
 
 
   
 

 

 
 
 


ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซด์สำนักงานจังหวัดพังงา

 

 
กล่องรับความคิดเห็น
 
 
 
 
สถานีแรงงาน
 
 
ดูรายการย้อนหลังหรือรายการอื่นๆ ของทางกระทรวง "คลิก"
youtube